Läs mer

P-tpo-ak högt

Vad är p-tpo-ak högt och varför är det viktigt att veta om det? Låt oss först förstå vad…